žmogūtis

žmogūtis
žmogū́tis sm. (1) žr. žmogutis 1: Tėvas įeis, į tą lopišuką veizės i sakys: mažas žmogū́tis End.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • žmogutis — žmogùtis sm. (2); SD25, B801, D.Pošk, Sut, N, M žr. žmogelis: 1. Tie daiktai, kurių kožnas žmogutis prisivalo, dvejoki yra BPII105. Žmogutėlis SD118, SD36, Sut, N. Šitokia pikta liga yra sirgęs šisai žmogutėlis BPI188. Vargstąs žmogutėlis tyko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girdus — girdùs, girdi̇̀ bdv. Tàs čiuplùs žmogùtis jaũ aštúoniasdešimt septynerių̃ mẽtų, bet guvùs ir girdùs (aũsys neùžgultos!) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • girdi — girdùs, girdi̇̀ bdv. Tàs čiuplùs žmogùtis jaũ aštúoniasdešimt septynerių̃ mẽtų, bet guvùs ir girdùs (aũsys neùžgultos!) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cigara — cigarà sf. (2) suktinė cigaretė, suktinė: Žmogutis supurtė į delną naminio tabako trupinius, mitriai susuko plonytę cigarėlę, užsidegė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdrožti — 1. tr. SD410, R47, K peiliu ar kitu aštriu daiktu išpjaustyti, išpjauti: Išdrožk plonai pluoštikus Ėr. Pasigamino lentą su išdrožtais įvairaus pločio grioveliais rš. | prk.: Eina merga išdrožtu (įdubusiu) pilvu Prng. Mažas, išdrožtais veidais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepštas — kèpštas sm. (2) 1. kas kepšisi: Kai susidaro du kèpštai, tai nėr kuriam nusileidžia Ds. 2. mažas, silpnas žmogutis: Rodos, nekas, kèpštas pažiūrėt, o mat kaip dirba Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kinkuoti — kinkuoti, uoja, ãvo 1. tr., intr. linksėti, linguoti aukštyn žemyn (galvą): Pamatęs pažįstamą, kinkuok galvą J. Arklys kinkuo[ja] su galva ant nosies žemyn J. Visi tylėjo, vien galvomis kinkavo LzP. Dvariškiai galvą kinkuoja ir savo tarpe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maukas — maũkas sm. (4) 1. NdŽ gurkšnis, malkas: Sušilusi vieną maũką šalto vandens nurijau, tujau dyguliai nudiegė Krš. Kiek tu čia davei, nė gero maũko nebuvo Dkš. Čia man tik vienas maũkas Jrb. Už dvylekį gausi maũką, nepereisi nė per lauką Dkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugerti — nugerti, nùgeria, nugėrė 1. tr. šiek tiek gerti (kad dar inde liktų): Padavė vandenio, nugėriau kiek, ir pasidarė šviesiau Gs. Aš pusę puodelio nugersiu, pusę paliksiu Lp. Ar tu mano nugertą gersi? Kv. Į pusę nugėriau, jau virsti pradėjau NS473 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupurti — 1 nupùrti intr. 1. žr. papurti 1: Nupùrusios žąsys, kvietkos Šts. Miniatiūrinis žmogutis, smulkiom juodom garbanėlėm nupurusia galva J.Balt. 2. apsikloti (puria medžiaga): Ir stovėjo jie visi prie mūsų trobelės, sukežusios, dar giliau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”